1988 var året

Årskrönikan för 1988 innehåller godbitar som Sourcream och onion-chips och bakmaskiner. Även Absolut Citron lanserades 1988 men det fick inte plats i texten. Grattis alla trettioåringar och alla pärlbröllopsfirare!

1988

Annonser

Sångsnickeriets bästa råd när du skriver hyllningssånger

Det är trevligt att sjunga tillsammans. Om sången är egenhändigt hopsnickrad blir det ännu trevligare. Vem blir inte glad över en hyllningssång på femtioårsdagen eller en avskedssång vid avtackningen på jobbet? Om den gemensamma sångstunden känns krystad eller pinsam beror det troligen på att textförfattarna inte har följt de grundläggande råden för att skriva hyllningssånger. Sångsnickeriet ger dig hela listan:

  1. Välj en melodi som alla kan. Allsång blir det först när alla kan vara med. Undvik generationstypisk repertoar och helt ny musik.
  2. Välj en melodi utan långa instrumentala partier eller pauser. Det blir så konstigt när det blir tyst helt plötsligt
  3. Välj melodi utifrån textläggningen. En text med bra betoningar och lagom långa meningar är lätt att sätta ny text till
  4. Håll dig strikt till originaltextens upplägg. Försök inte knö in för många stavelser där de inte ryms. Lägg inte in ord som ska hållas ut över flera av originaltextens stavelser.
  5. Rimma enligt mönstret. Det finns inget som är så skönt som när versen knyts ihop av ett fyndigt rim. Låt den nya texten följa samma rimstruktur som originalet. Då känner sig sångarna trygga och kan ge sig hän.
  6. Märklig ordföljd endast i nödfall. ”Du nu av oss en present ska få” är inte roligare eller mer poetiskt än ”Nu ska du få en present av oss”. Om den märkliga ordföljden räddar ett välfunnet rim, så kan det möjligen vara motiverat.
  7. Var lagom elak. Är det en hyllningssång så ska personen känna sig hyllad, inte dumgjord

Med dessa enkla råd kommer objektet för din hyllning att bli alldeles till sig av lycka, liksom medsångarna.

Året var 1957

Sångsnickeriet bankar vidare i nutidshistorien. Den musikaliska årskrönikan över 1957 innehåller godbitar som ”Hej kollikokk” och ”slamkrypare”. Jag kände inte till varför ordet ”slamkrypare” används som beteckning på en tvetydig fråga. Men uppenbarligen var det just 1957 som uttrycket myntades i TV-frågesporten Kvitt eller dubbelt. Tänk vad man lär sig av att skriva sånger.

1957